TT-kritik


2004-06-16

Tidningarnas Telegrambyrå: ”al-Aqsa martyrbrigader är motståndsgrupp”.

Tidningarnas Telegrambyrå refererade idag i ett telegram (http://se.news.yahoo.com/040616/58/1fs09.html) till al-Aqsa martyrbrigader som ”motståndsgrupp”. Brigaderna är med på både EU:s och USA:s listor över terrororganisationer, detta är ett fall när ALLA EU-länder och USA är helt överens att gruppen verkligen är terrorgrupp.

TT:s syn på palestinsk terror avviker dock väsentlig från EU:s och Sveriges syn. Den avslöjades 2004-05-19, när TT i ett telegram (http://se.news.yahoo.com/040519/58/1f7aj.html) omnämnde FN:s reolutionsförslag som fördömde palestinsk terror mot israeliska civila. TT skrev då att ordet ”terror” är ett ”kodord för palestinskt motstånd”.

Bakom formuleringen står TT-journalist och förintelseförnekare Stefan Hjertén, känd för has rabiata israelhat. 1982 i tidningen FiB/Kulturfront stödde Hjertén den franske revisionist Robert Faurisson som påstod att nazistiska gaskameror inte existerade, Anne Frank dagbok är en förfalskning och Förintelsen är en ”jättelik politisk och finansiell bluff vars främsta förmånstagare är staten Israel och den Internationella sionismen”.

Människan som hade mage att förneka Förintelsen drar sig inte för att förneka den palestinska terrorn mot israeliska civila.

Publicerat av TT-kritik 2004-06-16 kl. 11:43.

0 Svar till “Tidningarnas Telegrambyrå: ”al-Aqsa martyrbrigader är motståndsgrupp”.”

Skicka en kommentar© TT-kritik

website stats