TT-kritik


2006-12-27

TT tog ställning i kontroversiell politisk fråga.

Frågan om huruvida judar har rätt att bo på Västbanken är mycket omstridd i kontroversiell. De flesta arabiska regimer anser att judar inte har rätt att bosätta sig på Västbanken. Till exempel Jordansk apartheidlagstiftning som appliceras även av den palestinska regimen förbjuder judar att bo i landet och fastställer att alla som säljer mark till personer med judiskt ursprung oavsett medborgarskap ska straffas med döden.

Däremot anser många folkrättsjurister (t ex Marie-Hélène Boccara och Alan Dershowitz) att det inte finns några folkrättsliga skäl att förbjuda judar att bosätta sig på Västbanken. Inte heller USA anser att judiska samhällen på Västbanken är olagliga (till exempel den 14 april 2004 uttalade George Bush sitt stöd tillIsraels rätt att behålla stora befolkningscentra på Västbanken.), även om några administrationer tyckte att bygget av nya bosättningar är kontraproduktiv.

Trots detta skriver TT som om det inte vore någon kontroversiell fråga:
Enligt folkrätten är alla bosättningar på ockuperad mark illegala.

Judarnas rätt att bo i sina hemorter på Västbanken och Gaza stöds först och främst av följande folkrättsliga argument:

  1. En del judiska orter står på mark som på lagligt sätt köptes av sionistiska organisationer eller filantroper.


  2. Så länge inte finns någon statlig suveränitet på Västbanken och Gaza, får varken israeler eller palestinier förändra bestämmelser av det brittiska mandatet. Bestämmelserna säger att man får bygga bosättningar på marken som inte brukas.


  3. Även om frågan om huruvida bosättningarna uppstod på ett lagligt sätt är kontroversiell, betyder de inte att det kan påverka judiska orters existensberättigande. Om sådan logik hade funnits i folkrätten, skulle den först och främst drabba araber som i stor skala invandrade i Palestina under mandatperiodens tid. Arabisk invandring stred mot mandatbestämmelserna som stiftades av Nationernas Förbund. Men ingen ser araberna som ”olagliga” för att olaglig invandring inte förutsätter per automatik att vistelsen är också olaglig.Jag hoppas att TT:s kunder ska utkräva en förklaring: med vilken rätt påtvingar TT sina läsare på en ensidig tolkning av en mycket kontroversiell politisk fråga?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Publicerat av TT-kritik 2006-12-27 kl. 22:45.© TT-kritik

website stats