TT-kritik


2005-09-12

TT förfalskar historien

Idag publicerade TT ett telegram med följande text:

900 000 av invånarna är flyktingar, eller ättlingar till flyktingar, som drevs bort från sina hem när den israeliska staten bildades 1948.

Telegrammet signerat TT/AFP och i det motsvarande stycket i AFP:s originaltext kan man läsa:

Around 900,000 of the population are refugees who were expelled or left their homes after the creation of the state of Israel in 1948 and their children.

Av rent propagandistiska skäl strök TT nämnandet av flyktingar som lämnade sina hem i följd av folkrättsvidrig arabisk aggression 1948. TT anslöt sig helt till PLO:s historiebeskrivning som påstår att alla palestinska flyktingar fördrevs av Israel, trots att det finns väldokumenterade uppgifter att de flesta tvingades bort av de arabiska invasionsarméerna eller gav sig av efter utmaningar av arabledare.

Khaled al-'Azm, den syriske premiärministern mellan 1948 och 1949, beskrev uppkomsten av det palestinska flyktingproblemet på följande sätt:

We have brought destruction upon a million Arab refugees, by calling upon them and pleading with them to leave their lands, their homes, their work and their business, and we have caused them to be barren and unemployed though each one of them had been working and qualified in a trade from which he could make a living. In addition, we accustomed them to begging for hand-outs and to suffice with what little the UN organization would allocate them.


Läs mera om det palestinska flyktingproblemet:
* What happened to the Arab refugees from Israel?
* Myths and Facts

Publicerat av TT-kritik 2005-09-12 kl. 11:41.

2005-09-11

TT sprider falsk information, förvränger Reuters telegram.

I dagens TT-telegram kan man läsa:

Premiärminister Ariel Sharon säger i en intervju publicerad på söndagen att Israel kommer att behålla sina stora Västbanksbosättningar, i trots mot amerikanska invändningar.

Telegrammet signerat TT-Reuters, men i det motsvarande Reuters-telegrammet står det:

Prime Minister Ariel Sharon said in a published interview on Sunday that Israel would keep building in its large West Bank settlements after a Gaza pullout, despite expected U.S. objections.

På sådant sätt förvränger TT amerikansk position om stora judiska bosättningar på Västbanken. USA invänder inte alls att Israel ska behålla stora judiska städer. Denna position uttrycktes tydligt bl a i George Bushs tal från den 14 april 2004:

As part of a final peace settlement, Israel must have secure and recognized borders which should emerge from negotiations between the parties, in accordance with U.N. Security Council Resolutions 242 and 338. In light of new realities on the ground, including already existing major Israeli population centers, it is unrealistic to expect that the outcome of final status negotiations will be a full and complete return to the armistice lines of 1949. And all previous efforts to negotiate a two-state solution have reached the same conclusion. It is realistic to expect that any final status agreement will only be achieved on the basis of mutually agreed changes that reflect these realities.

Reuters-telegrammet säger helt korrekt att det kan förväntas att USA ska invända mot att man bygger nya hem i de judiska städerna så länge gräsdragningen mellan Israel och palestinierna inte förhandlats fram. TT:s påstående att USA invänder mot att de stora judiska städer på Västbanken ska bli en del av Israel är däremot helt falskt.

Publicerat av TT-kritik 2005-09-11 kl. 11:46.© TT-kritik

website stats