TT-kritik


2005-12-25

Israels regering kallas för "Sharon-regimen".

På juldagen valde TT att kalla den israeliska regeringen för ”Sharon-regimen”. Ordet ”regim” används oftast för antyda autoritärt styre. Israeliska politiker långt på högerkanten anklagar ibland premiärministern Ariel Sharon för autoritära drag och då menar de att Sharon inte skulle få sitta kvar som regeringschef efter att han omvärderat sina vallöfte och bestämde sig att evakuera Gazas judar. I sådana kretsar kan man ibland höra uttrycket ”Sharon-regimen”. Annars är Israels parlamentariska demokrati internationellt erkänd som vital och allt annat än autoritär.

Det mycket tveksamt att TT solidariserar sig med israeliska politiker på högerkanten. TT-journalisten bakom telegrammet valde snarare att använda ordet ”regim” för att smyga in med egna politiska värderingar och visa att man inte gillar den israeliska premiärministern.

Publicerat av TT-kritik 2005-12-25 kl. 11:16.

2005-12-16

Ifrågasätter TT att Hamas är terrorgupp?

I dagens telegram ”Hamas vann stort i lokalval” skriver TT:

Israel vill inte ens att Hamas ska få ställa upp i parlamentsvalet i egenskap av "terrororganisation".

TT placerar ordet "terrororganisation" i citationstecken torts att Hamas är med på EU:s terrorlista Inte heller har TT några principiella invändningar mot att kalla personer eller organisationer för terrorister eller terrororganisationer. Till exempel i ett annat dagens telegram refererar TT till Abu Musab al-Zarqawi som terrorledaren – utan citationstecken.

TT försöker dessutom framställa Israels motstånd mot Hamas valdeltagande som ett uttryck för godtycke. I själva verket är det olagligt för Hamas att delta i parlamentsvalet enligt den internationella Oslo-avtalet. Denna position delas också av EU och Sveriges regering. Oslo-avtalet säger:
The nomination of any candidates, parties or coalitions will be refused, and such nomination or registration once made will becanceled, if such candidates, parties or coalitions:

(1) commit or advocate racism; or

(2) pursue the implementation of their aims by unlawful or nondemocratic means.

Hamas både propagerar och praktiserar rasismen, t ex genom att kräva i sina stadgar att alla judar ska utrotas. Aven på officiella Hamas-hemsidan som fram till mars 2004 låg på en svensk server, kunde man läsa:
”Frid och säkerhet och avspänning på jorden äger inte rum förutom efter att judarna utrotats och jorden rensats från deras smuts”

Hamas metoder är både olagliga och odemokratiska: terrorgruppens otaliga massaker på den israeliska civilbefolkningen är väldokumenterade, inte minst av TT.

Svenska regeringens ståndspunkt i frågan förklarades av Anders Carlsson Departementssekreterare Mellanöstern- och Nordafrikaenheten på uppdraget av utrikesministern Laila Freivalds. I ett officiellt brev från 2005-11-16 (diarienummer UD-2005/50561/MK) skriver Carlsson:
Regeringen anser inte att terrorism och andra våldshandlingar är förenliga med deltagande i parlamentsval. I en demokrati går det inte att fungera som politiskt parti, och samtidigt ha en väpnad gren vid sidan av de officiella militära styrkorna. Sverige och övriga EU kräver att samtliga militanta grupper, inte minst Hamas, upphör med terroristhandlingar och erkänner Israels rätt att existera. Samtidigt anser regeringen och övriga EU att det är en intern palestinsk angelägenhet vem som deltar i den demokratiska processen i de palestinska områdena. I detta fall är det den palestinska valkommissionen som avgör vem som kan delta, i enlighet med den palestinska vallagen.

Trots ståndpunken att det är palestinska valkommissionen som måste fatta beslutet stödjer Sverige och EU Oslo-avtalets krav att Hamas och andra terrorgrupper ska inte få ställa upp i parlamentsvalet.

Publicerat av TT-kritik 2005-12-16 kl. 13:52.

2005-12-13

Hjertén rättfärdigar politiskt mord i Libanon, ifrågasätter landets existensberättigande.

TT:s utrikesreporter Stefan Hjertén talade idag i Gomorron Sverige om situationen i Mellanöstern. Bland annat kommenterade han gårdagens mord på den libanesiske kristne parlamentarikern och publicisten Gebran Tueni, en av de skarpaste kritiker av Syriens nyligen avslutade ockupation av landet. Hjertén valde att rättfärdiga mordet som ett led i kampen för ”bättre Libanon” och ifrågasätta samtidigt Libanons rätt till statlig suveränitet:
Det fanns en regel att kristna ska tillsätta president i Libanon… Det måste ändras långsamt. Det här tycks ske genom kriser, genom politiska mord, genom annat otäckt. Men på något sätt är det ändå ett bättre Libanon där folk själva bestämmer som banar sin väg genom det här. Nu är Libanon egentligen litet hamnområdet åt Syrien. Det var ändå ett vansinne när Frankrike bestämde att skära loss Libanon ifrån Syrien. Beirut är Syriens hamnstad, Libanon och Syrien är hopbundna fullkomligt, så de måste komma överens.

I samma inslag påstod Hjertén att den pro-Syriska terrorgruppen Hizbollah ”för kanske majoritetsåsikten”. Hur rimmar med tydlig folkmajoritet som motsatte sig Syriens ockupation förblev osagt.

Tidigare spred Hjertén en konspirationsteori om att Israel och inte Syrien (som det fastställs i FN-rapport) kunde ha legat bakom mordet på Libanons f.d. premiärminister Rafik Hariri. Libanesernas protester som följde mordet ledde till slutet på 29-åriga syriska ockupation.

Publicerat av TT-kritik 2005-12-13 kl. 11:23.© TT-kritik

website stats