TT-kritik


2005-07-15

TT:s media-spin för Ruwaidas antiisraeliska utfall.

Varje dag får utrikesminister Laila Freivals och andra ministrar skriftliga frågor från riksdagsledamöter. Ytterst sällan skapar dem rubriker. Till exempel den viktiga och kontroversiella frågan om svenskt bistånd till terrorgruppen Hamas väckte protester av Moderaterna och andra borgerliga partier – både i form av pressmeddelande av Ewa Björling och frågor till Laila Freivalds och Karin Jämtin. Men borgerliga protester mot hamasbiståndet nämnes aldrig i något TT-telegram.

Men så snart Yvonne Ruwaida (mp), känd av sitt refleksmässiga antiistraelsiaka ställningen i alla frågor, kritiserar Israel för sitt agerande mot terrorgruppen Hamas, startar nyhetsbyrån TT en media-spin. Ruwaidas antiisraeliska utfall fick på sådant sätt betydligt större mediaomsättning än de flesta frågor av andra riksdagsledamöter.

Detta bekräftar en gång till att nyhetsbyrån TT har en egen politisk agenda. Frågan är hur länge svenska medier ska vara nyttiga idioter åt TT:s olagliga politiska spin-doctors.

Publicerat av TT-kritik 2005-07-15 kl. 19:02.

3 Svar till “TT:s media-spin för Ruwaidas antiisraeliska utfall.”

 1. # Blogger Alicio

  TT:s manipulativa politiska agenda är det som skrämmer mig mest.

  Tack för ett bra inlägg.  

 2. # Anonymous Anonym

  Mja, eller så är borgarna sämre på att manipulera medierna  

 3. # Anonymous Anonym

  TT-s antiisraeliska propaganda som har fått pågå alltför länge har äntligen uppmärksammats.

  Det är uppenbart att denna propaganda som numera har utsträckts från s k vinkling av nyheter till direkt falsk nyhtetsförmedling drivs av en grupp individer som av olika skäl har fått driva sin egen politiska uppfattning där andra av bekvämlighetskäl, lojalitet eller oförstånd inte har reagerat.

  Nu har det blivit dags att om inte stävja, dock offentligt angripa ofoget genom att dra dess dirvande krafter ut ur anonymitetens skyddande mörker.

  Förfalskade och tendentiösa rubriker bör hängas ut med en kommentar där ensidigheten klart och tydligt anges.

  En fråga som ofta ställts av den falang vars åsikter tydligen har fått dominera TT-s nyhetsmanipulering är:

  Vem tjänar på detta ?

  Efter 6-dagardskriget där Sovjetdiplomatin spelade den pådrivande rollen har vänstermannen Alvar Alsterdal publicerat en skrift med titeln " Är det fult att hålla på Israel ?" Anledningen var att man på visst politiskt håll me en förvånansvärd servilitet och följsamhet anammat den av Sovjet ledda propagandan mot Israel efter att staten lyckats avvärja ett försök till utplåning. Denna propaganda som TT forfarande tycks använda sig av vill jag beteckna med namnet "PAPEGOJPROPAGANDA". - Användningen av vinklingar och antydningar med lätt pejorativt klingande adjektiv som vid behov förstärkas till en indignationsorkan allt efter politikens krav. Dess syfte är uteslutande att få allmännheten att vänja allmännheten vid tanlen att offret bör likvideras. Detta är en av nycklarna till Hitlers framgång i att få Förintelsen att accepteras inte bara av sitt eget folk utan även dem (med lysnade undantag) som han kuvade.  

Skicka en kommentar© TT-kritik

website stats