TT-kritik


2006-11-15

TT likställer terrorism med politisk aktivism.

Dagens TT-notis titulerar palestinska terrorister som besköt en israelisk stad med missiler och mördade en kvinna för "aktivister". På sådant sätt likställer TT ungdomar som delar ut flygblad med terrorister som beskjuter bostadsområden med tydligt avsikt att mörda civila.

Hamas och Islamiska Jihad, båda terrorgrupper enligt EU-terrorlistan publicerad på TT:s hemsida tog på sig ansvaret för mordet.

Varken åldern eller namnet på offret, den 57-åriga Fatima Slutsker, omnämns i texten. Namn och åldrar på palestinska dödsoffren är vanligt förekommande i TT:s rapportering.

TT:s policy att likställa terrorism med politisk aktivism kan ha farlig påverkan på den svenska opinionen. Den skickar signaler att politiskt våld – som blir allt vanligare i Sverige – är lika acceptabelt som politisk aktivism.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Publicerat av TT-kritik 2006-11-15 kl. 14:43.

25 Svar till “TT likställer terrorism med politisk aktivism.”

 1. # Anonymous UI

  I TT-telegrammet på SVDs hemsida du refererade till benämns den israeliska militären "den israeliska krigsmakten". Är det något annat land vars försvar benämns krigsmakt? Exempelvis när det gäller svenska försvarsfrågor talas det alltid om den "svenska försvarsmakten", inte den "svenska krigsmakten".  

 2. # Anonymous Olaus Petri

  Ja, det är verkligen olyckligt. Samma fenomen kan man också se i vissa läroböcker i ämnet historia. En del av dem är tydligt partiska i Palestinakonflikten. Flera tar ställning i vissa infekterade och omdebatterade frågor, istället för att redogöra för olika perspektiv.

  Behöver jag nämna på vilken sida i konflikten som författarna av det ensidiga perspektivet håller hus?  

 3. # Anonymous Jonas Fridén

  Det är som sagt ganska anmärkningsvärt att en "nyhetsbyrå" vägrar att kalla terrorister för just terrorister, utan skönmålar dem som "aktivister", medan en demokratiskt kontrollerad försvarsmakt (eller militär) demoniseras som "krigsmakt".

  TT är ett stort skämt, och ju snabbare utrikeschefen och utrikesskribenterna byts ut desto bättre.  

 4. # Blogger Jon Millarp

  Det hela blir ju bara mer och mer bisarrt. Ett stort skämt. Det skulle behövas en mer organiserad motoffensiv mot de här lögnerna och okunnigheten.  

 5. # Blogger Peter Soilander

  Dimitri, det är tröstlöst med gamla TT och den lågmälda antisemitismen i Sverige.  

 6. # Anonymous Anonym

  Jonas Fridén, jag tror dessvärre inte vi kommer att få se det du efterlycer inom överskådlig framtid. Rötan sitter djupt. Den ensidiga, politiskt tillrättalagda synen dominerar debatten helt men det är förstås extra allvarligt när en nyhetsbyrå som utger sig för att vara opartisk i själva verket producerar ren propaganda.

  Sigge  

 7. # Blogger Bulten i Bo

  Nej, och här skriver TT att dåden utfördes av "Israeliskt artilleri" och undviker därmed att använda den mer relevanta termen "statsterrorism".

  TT:s policy att likställa statsterrorism med artilleri kan ha farlig påverkan på den svenska opinionen. Den skickar signaler att politiskt våld – som blir allt vanligare i Sverige – är lika acceptabelt som att göra lumpen på ett artilleriregemente.  

 8. # Anonymous Anonym

  Bultens policy att likställa muhammedansk terrorism med legitimt försvar kan ha farlig påverkan på den svenska opinionen. Den skickar signaler att brunröd antisemitism och terroristsupport – som blir allt vanligare i Sverige – är lika acceptabelt som demokrati. :-))

  Lubbe Ferrysson  

 9. # Anonymous Anonym

  Från NE.se
  aktivism, militant politisk rörelse som verkar för aktivt ingripande i krig eller aktivt motstånd mot t.ex. en ockupationsmakt.

  terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.  

 10. # Anonymous Olaus Petri

  Jag kan bara tolka anonymous postning som en inlaga i TT-kritiks favör.

  Terrorismdefinitionen är ju den enda som passar in:

  "våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas."

  I Hamas fall gäller inte ens "utan hänsyn till oskyldiga", då sådana inte tycks finnas. Själva syftet är alltså att "ge sig på oskyldiga".

  Men vad skall vi kalla det då?

  Efter att ha slagit i min tegelsten "Advanced lerners of Bultish" fann jag följande synonyma fras:

  "De får skylla sig själva eftersom USA är inblandat"  

 11. # Anonymous Anonym

  Våldshandlingar under ansvarigt befäl som ett led i en väpnad konflikt utförda av uniformerade medlemmar av sin stats officiella krigsmakt i syfte att uppnå ett definitivt resultat är rent språkligt sett aldrig terroristdåd. Möjligen kan de vara krigsförbrytelser. Statsterrorism är någonting annat.

  För övrigt är det inte så länge sedan vår försvarsmakt hette krigsmakten.  

 12. # Anonymous Anonym

  Våldshandlingar under ansvarigt befäl som ett led i en väpnad konflikt utförda av uniformerade medlemmar av sin stats officiella krigsmakt i syfte att uppnå ett definitivt resultat är rent språkligt sett aldrig terroristdåd. Möjligen kan de vara krigsförbrytelser. Statsterrorism är någonting annat.

  För övrigt är det inte så länge sedan vår försvarsmakt hette krigsmakten.  

 13. # Anonymous Borgaren

  Att benämna Israels angrepp på befolkningen i de ockuperade områdena som "statsterrorism" må vara formellt korrekt - ockupationen är väl i sig i strid med internationell rätt, men känns ändå provokativ. Israel är långt i från det enda land som begår brott i syfte att uppnå sina syften. Även Ryssland, Turkiet och USA mfl länder bryter mot folkrätten vid behov. TT må ha rätt i sak, men deras sanningslidelse väcker onekligen ont blod.  

 14. # Blogger Simon Petrus

  Jag har aldrig försått det eviga tjafset att ockupationen strider mot internationell rätt. Den gör definitivt inte det enligt FN resolution 242.

  Sedan är det ju tämligen självklart att en angripen nation får hålla territorier ockuperade tills dess att den angripande parten är villig att sluta fred. Det är också rimligt fredsuppgörelsen ska bli mindre gynnsam för varje dag som anfallaren vägrar att sluta fred.

  Sen finns naturligtvis skäl till att kritisera Israel för delar av dess politik. Liksom att enskilda soldater begått övergrepp. Men man får aldrig glömma att Israel vill ha fred och att det inte var Israel som startade kriget.  

 15. # Anonymous A-K Roth

  Borgaren, det väcker inte ont blod utan rättmätig indignation över att media förvanskar och tar sida i en komplicerad konflikt. Beträffande "syftet" så gäller det landets försök att skydda sina medborgare från mördare. Vilket du kanske håller med om.

  Klart och tydligt inlägg från Simon Petrus. Kritik, ja. Ensidigt och vinklat, nej tack. Man kan stödja Israel och skapandet av en fredlig palestinsk stat samtidigt.  

 16. # Anonymous Olaus Petri

  Jag blev refuserad hos jinge med anlednng av att jag kommenterade hans anlys av misshandlen av den västerlanädska aktivisten på Västbanken. Det jag skrev var följande:

  "Precis som Hamas inte rår för att de hatar judar i allmänhet rår inte bosättarna för att de hatar flickor som bara tror att det är Hamas, palestinier och araber som inte kan rå för att de är hatiska och våldsamma.

  Med andra ord: Varför inte sätta bosättarnas aggressivitet i relation till den situation de lever i OCH till deras kollektiva historiska erfarenheter i egenskap av judar?

  Vad folken i MÖ har fått utstå i termer av imperialistiskt förtryck, är en vindpust jämfört med den tusenåriga kollektiva förföljelsen och nedvärderandet av judarna.

  Kan inte det tas med i beräkningen?

  För om det imperialistiska förtrycket förklarar fundamentalismen och hatet mot Väst i MÖ, vad har då alla pogromer och hatpropagandor riktade mot judar världen över, för bäring på bosättarnas göranden och tyckanden idag?

  Hos jinge får man dock intrycket av att postkolonial logik bara kan användas för att förklara en sidas agerande i konflikten, inte den andras.

  Skulle man exempelvis använda Matte Gardells grötmyndiga syllogismer (rörande islamisk fundamentalism) på den "judiska" extremismen hos bosättarna, då skulle man ju också få "giltiga" ursäkter/förklaringar till deras beteenden.

  Men eftersom inte detta görs av den propalestinska rörelsen, blir kontentan OCH det bestånde intrycket, att det allmänna judehatet i MÖ (och världen) är en naturlig reaktion. Kort sagt förklara man indirekt att två årtusenden av judeförföljelser och antisemitism (mot judar) med "att så många kan ju inte ha fel". Judarna framstår som genuint onda helt enkelt.

  Detta är en mycket obehaglig konsekvens av resonemangen som förs här och på många andra vänstergryt. Ensidiga postkoloniala analyser förklarar (genom att just inte analysera!) det judiska agerandet som kalkylerat och beräknande, fritt får strukturella förklaringar, medan "araben" förvandlas till ett plågat djur befriat från ansvar när det biter bessingslöst omkring sig. "Överbyggnaden" är honom (araben) för mäktig så att säga.

  Förutom att det är ohederligt att använda olika tolkningsmallar, är det djupt kränkande för båda parter; Araben förvandlas till ett känslostyrt djur och juden till en konspiratorisk och egoistisk förtryckare.

  Kan något gott komma ur sådana förenklingar? Nej, det tror jag inte. Jag är djupt bekymrad över med vilken enkelhet delar av vänstern vägrar se ens MÖJLIGHETEN av att deras resonemang är polariserande, på gränsen till antisemitisk.

  Dessutom vet vi av historien, att när föremålet för klasskampen/analysen sammanfaller med en etnicitet, då ligger inte antisemitismen långt borta.

  Värt att tänka på när man ser allt i svart och vitt."

  Vad jag fick i retur var följande. Punkt tre i refuseringsmotiveringen är väl kanske inte helt obefogad, men de två första?:

  "Läs igenom kommentarsreglerna (OP, min kommentar)!

  1) Lögner!
  2) Provocerande!
  3) Fungerande mailadress!

  / Jinge"


  Vad är den där jinge för en tomte egentligen? Verkar vara en läskig typ.  

 17. # Anonymous Olaus Petri

  Nu fick jag svaret. Jinge är enligt hans hemsida en ihopskrivning av Jan-Inge. Flückt är tydligen efternamnet.

  Senast jag var inne och kikade hos honom, gjorde han stor poäng av att avslöja bloggidentiters verkliga namn. Och så krävern karln att jag skall ge honom min rätta e-mailadress! Scary, Brr....

  Fast heter man nästa samma sak som ledaren för Sveriges enda nazistparti på 30-talet, den gamle KOMMUNISTEN Nils Flygh, då är kanske inte åsikterna han (Jinge)häver ur sig helt obesläktade med sin äldre namnes vackra socialism.  

 18. # Anonymous A-K Roth

  Du är i gott sällskap, OP. Han är som han är, Jinge. Att du blev refuserad betyder att Jinge kände sig utmanad. Han har sin bestämda fördomsfulla åsikt och ingenting får spräcka den. Jag blev refuserad då han inte kunde med min källa, Melanie Phillips, tror jag det var. Inga argument; bara refusering och e-mail tillbaka. Det går alltså inte att föra debatt med Jinge.

  I en annan debatt har hans antisemitism blivit visad då man påpekat hans otaliga stereotypa fördomar mot judar. Jag kan bara säga att jag själv läst Jinges ord på sin egen blogg som försvarade våld mot svenska judar pga konflikten i Mellanöstern. Det räcker för att jag ska inse att han är en mycket osmaklig figur. Han har vidare direkt försvarat terroraktioner; skulle tydligen själv spränga oskyldiga om han hade samma upplevelser som palestinier.

  En sak du tog upp, OP, är svenska läroböcker och deras eventuella vinkling i historia och annat. Finns det någon instans man kan skriva till när man upptäcker fel? Kritik av textböcker borde välkomnas i ett öppet samhälle.

  Finns det någon motsvarighet till USA's "Academic Advisory Board"? Detta är en styrelse som utgörs av universitetsprofessorer
  som har expertis i besläktade ämnen och som undersöker texter för att bedöma om de är "factual, inclusive, and unbiased in their presentation".

  Man kan anmäla bekymmersamma texter, t.ex. vinkling mot Native Americans eller svenskar och få dem undersökta. Sedan kan förläggarna kontaktas; ofta görs ändringar.

  Jan-Inge Flücht borde göra som sina favvo-fotoobjekt, fåglarna, och flyga sin väg. Usch vilken typ!  

 19. # Anonymous Borgaren

  Enligt FN:s officiella talesmän, Generalsekreterare etc, är Israels ockupation i strid med folkrätten. Herr Petri anser tydligen att han vet bättre än så. Faktum är att inget land brutit mot fler FN-resolutioner än Israel.  

 20. # Blogger Jon Millarp

  Borgaren:

  "Faktum är att inget land brutit mot fler FN-resolutioner än Israel."

  Inget land granskas så hårt och får så många anmärkningar som Israel inom FN, helt korrekt. Med tanke på att hundratusentals slaktas och utsätts för systematiska våldtäkter i Sudan, kvinnor inte ens får köra bil i Saudiarabien, och Nordkorea svälter ihjäl sin befolkning, så säger nog din statistik mer om FN än om Israel.  

 21. # Anonymous Borgaren

  millarp:
  "Inget land granskas så hårt och får så många anmärkningar som Israel inom FN, helt korrekt."
  Vad som händer i andra länder är ingen ursäkt för Israel. Att ett land granskas noga betyder inte att det per automatik behöver kritiseras av FN för brott mot folkrätten eller olika resolutioner. Ett land som följer lagar och regler kommer aldrig att hamna i konflikt med FN hur hårt det än granskas. Så enkelt är det.  

 22. # Anonymous A-K Roth

  Äsch, borgaren, du får kontrollera fakta med experter inom "International Law" och inte bara lita till vad man samsas om att säga i FN, där ett stort antal av medlemmarna representerar diktaturer och teokratier som rutinmässigt skränar om Israel men tiger om dem som anfaller Israel, alltmedan somliga tom aktivt sponsrar terror. (ser du inte det ironiska i FNs agerande ?)

  Jag tycker att du borde beakta att attackerna mot Israel är både brott mot folkrätten och brott mot mänskligheten. Att tala om Israels ageranden utan att tala om terrorkrigen som förs mot landet från alla håll är inte ärligt.

  När palestinier vill ha en stat och agerar som om de ville ha en stat kommer de att bilda denna stat. Och då kan den staten om den är fredligt inställd helt lämnas i fred. Lämnas ett framtida etablerat fredligt Palestina inte i fred blir det tal om brott mot International Law. Att skräna om att Israel bryter mot folkrätten medan det attackeras från alla håll blir sannerligen bisarrt.

  "International Law", aka folkrätten i Sverige, dikterar att Israels gränser ska respekteras och dess folk inte utses som mål för utplåning. Ägna dig åt det ett tag.  

 23. # Anonymous borgaren

  Nej, Roth, jag tror inte alls att det är så enkelt som du tycks tro. Palestinierna vill ha sin stat i Palestina, landet som Israel ockuperar. Israeliska bosättare bygger hus och river ner den ursprungliga infrastrukturen där. FN:s syn på situationen måste råda, allt annat blir bara meningslös relativism.  

 24. # Anonymous A-K Roth

  Borgaren - jag tycker inte alls att arab-israeliska konflikten är enkel.

  "...Palestinierna vill ha sin stat i Palestina, landet som Israel ockuperar..."

  Enligt extremisternas syn är landet Israel en del av ett ockuperat Palestina och de vill ha ett land där, inte bredvid Israel utan i stället för Israel. Man accepterar inget Israel alls; därav alla dessa krig och terrorkrig.

  När Gaza utrymdes fanns en utmärkt chans att börja bygga upp landet. I stället rev man och ökade attackerna.

  "...FN:s syn på situationen måste råda, allt annat blir bara meningslös relativism..."

  Om FN fick råda ändå! Då hade man följt 242: stoppat fientligheterna, förhandlat om försvarbara gränser och slutit fred.  

 25. # Anonymous Anonym

  http://www.resor-phuket.info/
  http://www.aldrigmerfet.net
  http://www.nyfikenvital.info
  http://www.smaldirekt.se/
  http://www.silversmycken.info
  http://www.dvdfilmer.info  

Skicka en kommentar© TT-kritik

website stats